Ben ik eigenlijk creatief?

Vandaag kreeg ik de vraag gesteld of ik creatief ben.  Ik zeg altijd vertwijfeld ‘ja’, maar is dat terecht? Wat is dat eigenlijk? Creativiteit. Kun je eigenlijk creatief zijn of is het iets dat je hebt?

Creativiteit wordt vaak in verband gebracht met een vaardigheid. Een vaardigheid om iets uit het brein te laten ontspruiten op een ander medium. Als een voor anderen waarneembaar afgeleide van iets dat zich tot daarvoor alleen afspeelde in jouw hoofd.

Niemand zal ontkennen dat deze uitingen tot creatief worden gerekend:

  • schilderen
  • beeldhouwen
  • schrijven
  • koken
  • kleding ontwerpen
  • architectuur
  • musiceren

Zijn we echter niet begaafd met een van deze talenten zijn we dan ook niet creatief?

Soms hebben we iets in ons hoofd. Een idee. We zien het zo voor ons. Als het ons echter ontbreekt aan het talent om een idee te realiseren, dan blijft het idee voorgoed in ons hoofd.

Erger nog is dat we soms wel een poging ondernemen. Maar is het resultaat niet zoals het in ons hoofd zat. Deceptie.

Ik heb dat wel eens met verhalen. In mijn hoofd was het een prachtig verhaal. Vol passie en energie. Op het moment dat ik het echter met iemand wil delen, zal het uit mijn hoofd moeten. Aangezien mijn telepatische gaven onderontwikkeld zijn, moet ik een medium zien te vinden om het verhaal over te brengen. Zodra het verhaal echter uit mijn hoofd komt, blijft er hooguit een vage hint van over.

Een flard van de werkelijkheid zoals dat in het brein aanwezig was.

In je hoofd bouw je de mooiste kunstwerken. Zou je dan niet wensen dat je kon realiseren?
Dat zelfgemaakte kastje ziet er toch anders uit dan wat je je partner had voorgespiegeld.
En de presentatie die we zo grondig voorbereiden komt niet tot z’n recht.

Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden.Wikipedia

Ik ben software bouwer. Vanaf een zeker abstractie niveau moet ik de problemen van mijn opdrachtgever oplossen met software. Ik heb daarbij de keuze uit een zeer beperkt aantal mogelijkheden die ik kan combineren tot een oneindig aantal. Hierbij zijn volgorde en onderlinge afhankelijkheden bepalend voor het gerealiseerde product. Het uitgangspunt, het probleem, is al uniek. Evenals de gekozen oplossing. Dat maakt dat ik durf te beweren dat ik creatief ben. Dus in het vervolg geen twijfel meer, maar een volmondig JA!