Freelancers, winnen doe je samen!

Freelancers, winnen doe je samen!

Mijn auto, een fraaie, hagelwitte, elektrische Opel, heeft inmiddels meer dan 100.000 kilometer gereden. En dit alles zonder noemenswaardige problemen en met hooguit een paar geplande onderhoudsbeurten achter de rug. Big deal zal je misschien denken, die van mij zit al op het dubbele. Maar wat als mijn auto door een stel zzp’ers was gebouwd?

 

Misschien een absurde vraag, waar jij zelf nooit op was gekomen. Toch vraag ik me dat wel af. Kunnen zzp’ers gezamenlijk ook goede auto’s bouwen? Laatst schreef ik op deze plek over de lessen die ik ooit in de ‘schoolbanken’ leerde van het illustere duo Keuning en Epping over organisaties. Zoals het definities betaamd schreven zij, droog als een oude rivierbedding in de Sahara en to the point geschreven: Een is organisatie een complex van mensen en middelen dat ontworpen wordt om door samenwerking en opoffering van beschikbare middelen bepaalde doelstellingen te bereiken. Een organisatie is een instrument en is het resultaat van organiseren.

Er staan een paar belangrijke woorden in die iets in mij activeren. Ze zetten mij aan tot nadenken. Hoe kan het toch dat zoveel vakmannen als zzp’er werken, terwijl alles om ons heen door organisaties is gemaakt. Het staat er, in de quote. Het is het onderscheid tussen zzp’ers en organisaties, zoals we die menen te (her)kennen. Het gaat mij om de volgende vier woorden:

  • samenwerking
  • ontworpen
  • opoffering
  • organiseren

 

Organisaties zijn het resultaat van organiseren. En doordat ze iets organiseren ontstaan er mooie samenwerkingen en resultaten. Ik ken helaas maar weinig zzp’ers die inzien dat ze gezamenlijk iets kunnen organiseren. Laat staan dat ze een samenwerking kunnen en willen initiëren om een bepaald doel te bereiken. Weinig, zei ik. Want ze bestaan wel degelijk!

 

De zelfstandig ondernemers van Sgoolfotografie... Dat een gezamenlijk doel kan leiden tot groter individueel succes wordt deze ondernemers bewezen.

De zelfstandig ondernemers van Sgoolfotografie… Dat een gezamenlijk doel kan leiden tot groter individueel succes wordt deze ondernemers bewezen.

 

Natuurlijk zijn er wel zzp’ers die samenwerken, maar is die samenwerking ook ontworpen? Vaak gaat het om adhoc samenwerkingen gebaseerd op toeval. En dat is jammer. Want zzp’ers zijn vaak specialisten, enorm goed in hun werk en in een samenwerking van grote, toegevoegde waarde. De tekortkomingen van De Organisatie zijn genoegzaam bekend maar de successen ook. Waarom juichen zzp’ers zo over de verschillen tussen de zelfstandige wereld en die van de organisatie en zien ze de mooie kant van bedrijven niet als inspiratiebron? Dat vraag ik me echt af.

Maar ik ga toch echt niet voor een werkgever werken? zegt de zzp’er. Dat woord ‘werkgever’ klinkt als een vloek en dat is natuurlijk ook iets wat je moet vermijden, gezien de eisen die de wetgever aan onze positie stelt. Maar waarom zou je alleen kunnen samenwerken met een gezagsverhouding als werknemer/werkgever? Ik zou niet weten waarom het ontbreken van deze gezagsverhouding het samenwerkingen in de weg staat? Keuning en Epping reppen ook met geen woord over ‘rechtspersoonlijkheid’ als het om de organisatie gaat. Of dat een organisatie alleen mag bestaan uit werkgever en werknemer-relaties.

Ik geloof heilig dat een organisatie bestaande uit louter zelfstandig professionals bijzonder veel bestaansrecht zou hebben. Van individueel naar collectief ondernemerschap. Het is alsof ik Dr. Spock hoor zeggen: ‘It’s an organisation Jim, but not as we know it.’